Είστε εδώ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ:ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Εκδήλωση της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Χαλκίδας - Στα πλαίσια του συνεδρίου, στις 10 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση Κοινωνικών Λειτουργών,

Αρχείο: