Είστε εδώ

Γνωμοδότηση 03/2014

Έτος: 
2014
A/A: 
03

Περί της δυνατότητας ή μη επιβολής δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών ή περιουσιακών στοιχείων από το Σ.Δ.Ο.Ε, μετά την ισχύ του Ν.4223/2013.

Νικόλαος Παντελής

Αρχείο: