Είστε εδώ

Γνωμοδότηση 12/1987

Έτος: 
1987
A/A: 
12

Επί του 96220/9-11-87 εγγράφου σας σχετικά με τους χρήστες ναρκωτικών ουσιών που κατά τον νόμο 1729/87 πρέπει να υποβάλλονται σε ειδική θεραπεία, το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας αφού καταρτίσει ακριβή κατάλογο των καταλλήλων καταστημάτων και ιδρυμάτων θα καθορίσει και το ειδικό πρόγραμμα θεραπείας

Σπ. Κανίνιας

Αρχείο: