Είστε εδώ

Γνωμοδότηση 11/1987

Έτος: 
1987
A/A: 
11

Επί του 93270/9-10-87 εγγράφου σας, σχετικά με το εάν είναι δυνατή η προσωπική κράτηση οφειλέτη του Δημοσίου που έχει απολυθεί από τις φυλακές υπό όρο, γνωρίζουμε ότι δεν είναι επιτρεπτή η προσωπική κράτηση γενικώς οφειλέτη και ειδικώτερα οφειλέτη του Δημοσίου που έχει απολυθεί απο τις φυλακές υπό όρο

Σπ. Κανίνιας

Αρχείο: