Είστε εδώ

Γνωμοδότηση 05/1987

Έτος: 
1987
A/A: 
05

Σχετικά με το ερώτημα που διατυπώνετε με την από 9-6-87 αναφορά σας, αν τα εκτελεστά απόγραφα αποφάσεων του Εφετείου υπόκεινται σε μέρος μόνον του τέλους απογράφου κατά προσδιοριζόμενες περιπτώσεις, κατά τις οποίες πρόκειται να επιδιωχθεί  η είσπραξη μέρους του επιδικασθέντος ποσού ή μόνο της δικαστικής δαπάνης, σας γνωρίζουμε ότι δεν δυνάμεθα να γνωμοδοτήσουμε...

Αναστ. Βερνάρδος

Αρχείο: