Είστε εδώ

Γνωμοδότηση 04/1987

Έτος: 
1987
A/A: 
04

Σχετικά με το ερώτημα που διατυπώνεται στο υπ' αριθ. 121769/30-12-86 έγγραφό σας, αν και ο Υπουργός Δ/σύνης είναι υποχρεωμένος να τηρήσει απαραιτήτως την προβλεπομένη στο άρθρο 134§2 διαδικασία προκειμένου να συστήσει νομότυπα και παραδεκτά έφεση σύμφωνα με την §2 του άρθρ. 107 Ν.Δ. - 1025/71, η γνώμη μας είναι ότι ο Υπουργός της Δικαιοσύνης, όταν ασκεί έφεση κατ' αποφάσεων πειθαρχικού Συμβουλίου που αφορά δικ. υπαλλήλους, συννόμως ασκεί την έφεση και με έγγραφό του προς τον αρμόδιο Γραμματέα του οικείου πειθαρχικού Συμβουλίου....

Γ. Πλαγιανάκος

Αρχείο: