Είστε εδώ

Γνωμοδότηση 02/1987

Έτος: 
1987
A/A: 
02

Σε απάντηση του 25470/87 εγγράφου σας σχετικά με το ερώτημα εάν τα άμισθα υποθηκοφυλακεία είναι δημόσιες αρχές, σας γνωρίζω τα ακόλουθα μαζί με την επιστροφή του εγγράφου σας

Αν. Βερνάρδος

Αρχείο: