Είστε εδώ

Γνωμοδότηση 01/1987

Έτος: 
1987
A/A: 
01

Σχετικά με το ερώτημα που διατυπώνεται στο αριθ. 36/31-12-86 έγγραφό σας περί συμμετοχής Συμβολαιογράφου στα πειθαρχικά Συμβούλια κατά την διάσκεψη, γνωρίζουμε ότι η άποψή σας αυτή δεν είναι ορθή

Σπ. Κανίνιας

Αρχείο: