Είστε εδώ

Γνωμοδότηση 12/1988

Έτος: 
1988
A/A: 
12

Επί του 10376/1-11-88 εγγράφου σας σχετικά με το εάν κατά την σύνταξη συμβολαίου πωλήσεως διαμερίσματος σε τρίτο σε εκτέλεση "προσυμφώνου" και συμβάσεως έργου, συμβαλλόμενος είναι ο οικοπεδούχος και ο τρίτος αγοραστής ή αντιθέτως ο εργολάβος και ο τρίτος, η γνώμη μας είναι...

Αναστ. Βερνάρδος

Αρχείο: