Είστε εδώ

Γνωμοδότηση 10/1988

Έτος: 
1988
A/A: 
10

Σε απάντηση του ερωτήματος που διατυπώνετε στο υπ' αριθ. 100/2-6-88 έγγραφό σας σχετικά με το εάν κατά την κειμένην νομοθεσίαν δύναται η ως άνω φορολογική υπηρεσία να λάβει γνώση και να ελέγξει άπαντα τα υπό του Πρωτοδικείου Αγρινίου τηρούμενα βιβλία διακινήσεως και δημοσιεύσεως αποφάσεων και ενδίκων μέσων και αντιστοίχων αστικών και ποινικών δικογραφιών των διαδίκων πολιτών, η γνώμη μας είναι  ότι οι διενεργούντες φορολογικό έλεγχο οικονομικοί υπάλληλοι δικαιούνται να ζητήσουν με έγγραφό τους προς τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δικ. Υπηρεσίας να λάβουν γνώση των τηρουμένων βιβλίων εγγράφων κλπ...

Παν. Ταρασουλέας

Αρχείο: