Είστε εδώ

Γνωμοδότηση 08/1988

Έτος: 
1988
A/A: 
08

Σε απάντηση στο 1017/44/γ/9-5-88 έγγραφό σας, με το οποίο τίθεται το ερώτημα εάν σε σχέση με προσδιοριζόμενη κατηγορία υποθέσεων δύνανται να διορίζονται υπάλληλλοι της μηνύτριας εταιρίας ως πραγματογνώμονες, σας γνωρίζω ότι είναι σκόπιμο να αποφεύγεται ο διορισμός υπαλλήλου της μηνύτριας ως πραγματογνώμονα, για να προλαμβάνεται η τυχόν αφαίρεσή του ή η κήρυξη της αντίστοιχης σχετικής ακυρότητας από το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο της ουσίας

Αναστ. Βερνάρδος 

Αρχείο: