Είστε εδώ

Γνωμοδότηση 02/1988

Έτος: 
1988
A/A: 
02

Επί του 15068/1988 εγγράφου σας με το οποίο τίθενται τα ερωτήματα α) εάν η κατά το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 πράξη εφαρμογής μεταγράφεται και όταν αναφέρονται σ' αυτή και πρόσωπα άγνωστα ή με ελλιπή στοιχεία και β) πως πρέπει να αντιμετωπίζονται επί μεταγραφής πράξεως εφαρμογής τα θέματα που αφορούν την πληρωμή του φόρου γνωρίζω τα ακόλουθα...

Αναστ. Βερνάρδος

Αρχείο: