Είστε εδώ

Γνωμοδότηση 06/1988

Έτος: 
1988
A/A: 
06

Επί του 1018/3/3α/14-1-88 εγγράφου σας με το οποίο ζητείτε να γνωμοδοτήσουμε σε προβλήματα που έχουν ανακύψει στην υπηρεσία σας από την αυθαίρετη δόμηση σας γνωρίζουμε την γνώμη μας

Σπ. Σταμούλης

Αρχείο: