Είστε εδώ

Γνωμοδότηση 01/1988

Έτος: 
1988
A/A: 
01

Επί του 1822/87 εγγράφου σας, με το οποίο διατυπώνεται το ερώτημα εάν είναι υποχρεωτική ή μη παράσταση Δικηγόρων σε πολυπρόσωπες δικαιοπραξίες η γνώμη μας είναι...

Παναγιώτης Ταρασουλέας

Αρχείο: