Είστε εδώ

Γνωμοδότηση 06/2012

Έτος: 
2012
A/A: 
06

Παροχή στοιχείων διωκόμενων προσώπων που τηρούνται σε αρχεία ιδιωτών και υπηρεσιών του Δημοσίου.

Γεώργιος Παντελής

Αρχείο: