Είστε εδώ

Εγκύκλιος 04/2006

Έτος: 
2006
A/A: 
04

Οι Εισαγγελικοί Λειτουργοί να κατοικούν στην έδρα όπου υπηρετούν, να μην απομακρύνονται από την έδρα τους κατά τις εργάσιμες ημέρες και θα πρέπει να ορίζεται Εισαγγελέας υπηρεσίας μετά τη λήξη του ωραρίου κλπ

Γεώργιος Σανιδάς