Είστε εδώ

Εγκύκλιος 12/2007

Έτος: 
2007
A/A: 
12

Δικαιοδοσία Εισαγγελικών αρχών στις περιπτώσεις υποβολής στοιχείων από προανακρίσεις που ενεργεί η Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Γεώργιος Σανιδάς

Αρχείο: