Είστε εδώ

Εγκύκλιος 10/2007

Έτος: 
2007
A/A: 
10

Διαβιβάζουμε την ΔΙΑΔΠ-Α/22863/16-10-06 (ΦΕΚ Β 1551/06) κοινή απόφαση του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ και Υπουργού Δικαιοσύνης για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης από 1-12-06 για την απλούστερη και αποτελεσματική δράση της δημόσιας διοίκησης και να εποπτεύουν για την πιστή εκτέλεσή της

Φώτιος Μακρής

 

Αρχείο: