Είστε εδώ

Εγκύκλιος 09/2007

Έτος: 
2007
A/A: 
09

Με αφορμή τις μεγάλες πυρκαϊές σε δάση και δασικές εκτάσεις της χώρας δίνονται οδηγίες για την επίβλέψη των δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων, καθώς και των αναδασωτέων

Γεώργιος Σανιδάς

Αρχείο: