Είστε εδώ

Εγκύκλιος 04/2007

Έτος: 
2007
A/A: 
04

Διαβιβάζουμε αντίγραφο Αναφοράς Γενικού Αστ. Διευθ. Αττικής και συστήνεται στους επιφορτιμένους με κλητεύσεις δικ. υπαλλήλους ν' αναγράφουν σ' αυτές τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των κλητευομένων και για τους αστυνομικούς υπαλλήλους την αστυνομική υπηρεσία στην οποία υπηρετούν

Φώτιος Μακρής

Αρχείο: