Είστε εδώ

Εγκύκλιος 01/2007

Έτος: 
2007
A/A: 
01

Διαβιβάζεται αντίγραφο της από 26-10-06 (υπόθεση C-65/05) αποφάσεως Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών παιγνίων σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο εκτός καζίνων

Στέλιος Γκρόζος

Αρχείο: