Είστε εδώ

Εγκύκλιος 10/2008

Έτος: 
2008
A/A: 
10

Με αφορμή παράπονα πολιτών σύμφωνα με τα οποία κατά τις εργάσιμες ώρες δεν ευρίσκονται στα γραφεία των Εισαγγελιών Εισαγγελικοί Λειτουργοί υπενθυμίζουμε την 4/06 εγκύκλιό μας με τα καθήκοντα των Εισαγγελικών Λειτουργών

Γεώργιος Σανιδάς

Αρχείο: