Είστε εδώ

Εγκύκλιος 09/2008

Έτος: 
2008
A/A: 
09

Να ικανοποιούνται αμέσως, κατά πάσα δε περίπτωση εντός του απολύτως αναγκαίου χρόνου, τα αιτήματα δικαστικής συνδρομής των ξένων δικαστικών αρχών

Γεώργιος Σανιδάς

Αρχείο: