Είστε εδώ

Εγκύκλιος 06/2008

Έτος: 
2008
A/A: 
06

Υπενθυμίζουμε την 2834/εγκ. 4/02 εγκ. Εισ. Α.Π. για τις ενέργειες που πρέπει να προβαίνουν οι εισαγγελικοί λειτουργοί όταν γίνονται αποδέκτες καταγγελιών περί κακομεταχειρίσεως ημεδαπών ή αλλοδαπών από κρατικά όργανα.

Γεώργιος Σανιδάς