Είστε εδώ

Εγκύκλιος 03/2008

Έτος: 
2008
A/A: 
03

Επειδή συμπολίτες μας διαρτύρονται για τοποθέτηση επιγραφών, πινακίδων και αφισών που αποτελούν αιτία τροχαίων ατυχημάτων ζητάμε την εφαρμογή όσων επιτάσσει η σχετικά διάταξη του άρθρου 11 Ν. 2696/1999 και την τιμωρία των παραβατών

Νικόλαος Μαύρος

Αρχείο: