Είστε εδώ

Εγκύκλιος 02/2008

Έτος: 
2008
A/A: 
02

Σχετικά με την εκτέλεση της 106852/07 αποφάσεως του Υπουργού Δ/νης επί υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (αρμόδια ορίζεται η Δ. Δεμιρτζόγλου)

Γεώργιος Σανιδάς

 

Αρχείο: