Είστε εδώ

Εγκύκλιος 01/2008

Έτος: 
2008
A/A: 
01

1)     Υπενθυμίζουμε την εγκύκλιο 1/02 Εισ. Α.Π. σχετικά με την τύχη των απαραδέκτων ασκουμένων ενδίκων μέσων και την πορεία των δικογραφιών

2)     Τους γνωρίζουμε ποια έγγραφα θα υποβάλλονται στο εξής από τις ογκώδεις δικογραφίες επί ασκουμένων αναιρέσεων

Γεώργιος Σανιδάς

Αρχείο: