Είστε εδώ

Εγκύκλιος 08/2009

Έτος: 
2009
A/A: 
08

Διαβιβάζουμε αντίγραφα του 60785/09 εγγράφου του κ. Υπουργού Εσωτερικών και της από 3-10-09 επιστολής του βουλευτή Ανδρέα Λοβέρδου, σχετικά με τη λήψη μέτρων για την ασφαλή φύλαξη του εκλογικού υλικού και για την αδιάβλητη σύνταξη του πίνακα αποτελεσμάτων

Ιωάννης - Σπυρίδων Τέντες

Αρχείο: