Είστε εδώ

Γνωμοδότηση 02/1990

Έτος: 
1990
A/A: 
02

Με τα υπ’ αριθ. 4840/90 και 28729/90 έγγραφά σας ζητείτε να γνωμοδοτήσουμε στο ακόλουθο ερώτημα: περί του ότι εάν ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών υποχρεούται να ενεργήσει πειθαρχική εξέταση κατά υπαλλήλου Σωφρονιστικών Καταστημάτων της περιφερείας του σας γνωρίζουμε ότι ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών υποχρεούται να ενεργεί πειθαρχική προκαταρτική εξέταση για την διαπίστωση πειθαρχικού παραπτώματος υπαλλήλου Σωφρονιστικού Καταστήματος, είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά από έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Η. Σπυρόπουλος

 

Αρχείο: