Είστε εδώ

Εγκύκλιος 01/2012

Έτος: 
2012
A/A: 
01

Σχετικά με τις καταλήψεις χώρων στους οποίους στεγάζονται και λειτουργούν υπηρεσίες του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή χώρων των Α.Ε.Ι.

                                       Ιωάννης - Σπυρίδων Τέντες

Αρχείο: