Είστε εδώ

Γνωμοδότηση 12/2011

Έτος: 
2011
A/A: 
12

Δικαιοπραξίες επί ακινήτων στις παραμεθόριες περιοχές (Δεν απαιτείται απόφαση της Διοικητικής Αρχής για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με ιθαγένεια ή έδρα εντός των κρατών - μελών της Ε.Ε.)

Γεώργιος Κολιοκώστας

Αρχείο: