Είστε εδώ

Εγκύκλιος 11/2013

Έτος: 
2013
A/A: 
11

Σχετικά με τη συλλογή και αποστολή στοιχείων ανά τρίμηνο για τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν για παραβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 του Ν.4022/11

                                       Νικόλαος Παντελής