Είστε εδώ

Γνωμοδότηση 02/2011

Έτος: 
2011
A/A: 
02

Δικαίωμα εκλέγειν εκλέγεσθαι των μελών που εγράφησαν στο "Σύλλογο Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών - Αττικής" αλλά ασκούν τα καθήκοντά τους εκτός Αττικής.

Νικόλαος Τσάγγας

Αρχείο: