Είστε εδώ

Εγκύκλιος 09/2020

Έτος: 
2020
A/A: 
09

Απόφαση του ΕΔΔΑ από 18-7-2019 στην προσφυγή T.I. και άλλοι κατά Ελλάδας – Γενικές Οδηγίες προς αποφυγή συναφών παραβιάσεων της ΕΣΔΑ

                                        Δημήτριος Παπαγεωργίου