Είστε εδώ

Εγκύκλιος 6/2020

Έτος: 
2020
A/A: 
6

         Απόφαση του ΕΔΔΑ από 22-11-2018 στις προσφυγές 29543/15 και 30984/15 (Κωνσταντινόπουλος και άλλοι κατά Ελλάδας ) - Γενικές Οδηγίες προς αποφυγή συναφών παραβιάσεων της ΕΣΔΑ

  Δημήτριος Παπαγεωργίου

Αρχείο: