Είστε εδώ

Γνωμοδότηση 1/2020

Έτος: 
2020
A/A: 
1

 Προϋποθέσεις χορήγησης και αφαίρεσης διαβατηρίου κατ' εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 25/2004

Χαράλαμπος Βουρλιώτης

Αρχείο: