Είστε εδώ

Γνωμοδότηση 07/2019

Έτος: 
2019
A/A: 
07

Χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης για διορισμό υπαλλήλου σε Ο.Τ.Α.

  Δημήτριος Παπαγεωργίου

Αρχείο: