Είστε εδώ

Γνωμοδότηση 06/2019

Έτος: 
2019
A/A: 
06

Ερμηνεία και προϋποθέσεις εφαρμογής του αρθρ.8 του Ν.4411/16 σε συνδ.με το αρθρ.28 παρ.1 Ν.1650/1986 "Για την προστασία του περιβάλλοντος"

                                                             Βασίλειος Πλιώτας