Είστε εδώ

Εγκύκλιος 03/2019

Έτος: 
2019
A/A: 
03

              Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σχετικά με
                        με την κακομεταχείριση  ατόμων που τελούν υπό κράτηση
                
                                         Ξένη Δημητρίου - Βασιλοπούλου