Είστε εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-5-2019 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-5-2019

ΣΑΒΒΑΤΟ   11-5-2019

ΠΡΩΪ          :   ΑΠΟ  09.00    ΕΩΣ      14.30'     ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.:   210 6419332  , 210 6419334,   2106419338

ΑΠΟΓΕΥΜΑ  :  ΑΠΟ   14.30'  ΕΩΣ      20.00'    ΤΗΛ.ΕΠΙΚ.  :  210 6419175,   210 6419366

ΚΥΡΙΑΚΗ   12-5-2019 

ΠΡΩΪ           :   ΑΠΟ  09.00    ΕΩΣ      14.30'     ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.:   210 6419175,   210 6419366

ΑΠΟΓΕΥΜΑ  :   ΑΠΟ   14.30'   ΕΩΣ      20.00'    ΤΗΛ.ΕΠΙΚ.:   210 6419332  , 210 6419334,   2106419338