Είστε εδώ

Γνωμοδότηση 03/2019

Έτος: 
2019
A/A: 
03

Γνωμοδότηση για θέματα που αφορούν στο πεδίο εφαρμογής των αποσυμφορυντκών διατάξεων του άρθρου 43 παρ. 1-3 και 4, 7 του Ν. 4489/2017 "έκτακτα μέτρα για την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης"

                           Ευσταθία Σπυροπούλου

Αρχείο: