Είστε εδώ

Γνωμοδότηση 13/2018

Έτος: 
2018
A/A: 
13

Σχετικά με τη μη στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της φοροδιαφυγής στις περιπτώσεις που ιδιώτες έχουν λάβει τραπεζικά δάνεια με εγγυητή το Ελληνικό Δημόσιο, όταν αυτό δεν αποπληρώνεται.

            Βασίλειος Χαλντούπης

Αρχείο: