Είστε εδώ

Γνωμοδότηση 07/2018

Έτος: 
2018
A/A: 
07

Εφαρμογή των διατάξεων περί μεταγωγών του ν. 2776/1999 "Σωφρονιστικός Κώδικας", για την κατηγορία  ατόμων του άρθρου 69 ΠΚ, όπως αντικ. με το άρθρο 1 Ν. 4506/2017,  που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοηγικής διαταραχής.

Βασίλειος Πλιώτας

Αρχείο: