Είστε εδώ

Γνωμοδότηση 06/2018

Έτος: 
2018
A/A: 
06

Τρόπος υπολογισμού ημερών ποινής για κρατούμενους,  εργαζόμενους σε αγροτική ή κτηνοτροφική μονάδα Αγροτικής Φυλακής, που συμπλήρωσαν  το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Βασίλειος Πλιώτας

Αρχείο: