Είστε εδώ

Γνωμοδότηση 05/2018

Έτος: 
2018
A/A: 
05

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 126 παρ.2 σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 Π.Κ. καθώς και του άρθρου 282 παρ.2 ΚΠΔ, για τις περιπτώσεις στις οποίες δικαιολογείται το μέτρο της τοποθέτησης σε Ίδρυμα Αγωγής ως περιοριστικός όρος (άρθρο 282 παρ.2 ΚΠΔ) ή ως αναμορφωτικό μέτρο (άρθρο 126 παρ.2 σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 Π.Κ.), επί ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.

 

                  Ευσταθία Σπυροπούλου

Αρχείο: