Είστε εδώ

Γνωμοδότηση 5/2017

Έτος: 
2017
A/A: 
5

Εφαρμογή Διατάξεων Ν. 4489/2017 για την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης

                      Ευάγγελος Κ. Ζαχαρής

Αρχείο: