Είστε εδώ

Γνωμοδότηση 1/2017

Έτος: 
2017
A/A: 
1

Εφαρμογή ποινικών διατάξεων του Ν. 4443/2016 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τα εγκλήματα της κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών και της αξιόποινης χειραγώγησης της αγοράς.

                       Δημήτριος Παπαγεωργίου

Αρχείο: