Είστε εδώ

Γνωμοδότηση 3/2016

Έτος: 
2016
A/A: 
3

Επίδραση επί του κύρους του συμβολαιογραφικού εγγράφου ως δημοσίου εγγράφου, της καταρτίσεως αυτού από κατά τόπο αναρμόδιο συμβολαιογράφο.

                                      Παναγιώτης  Καραγιάννης

 

Αρχείο: