Είστε εδώ

Γνωμοδότηση 4/2015

Έτος: 
2015
A/A: 
4

Περί της ισχύος ή μη της διάταξης του άρθρου 24 παρ.2 του Ν.2523/1997, μετά την θέση σε ισχύ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ( Ν.4174/2013, όπως συμπληρώθηκε με το Ν.4254/2014.

              Νικόλαος Παντελής

Αρχείο: