Είστε εδώ

Γνωμοδότηση 1/2015

Έτος: 
2015
A/A: 
1

Διαδικασίες απέλασης αλλοδαπού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ.4 εδ.α και β του Π.Κ. , όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 4 του Ν.4322/2015.

                 Βασιλική Θεοδώρου

 

Αρχείο: